Kontakty

Telefony i e-maile kontaktowe

Telefony kontaktowe dla uczestników konferencji SCR i KKIO:
667 373 435 – Rezydent w Rzeszowie dla dojeżdżających pociągiem do Rzeszowa
667 373 438 – biuro konferencji w Czarnej

Prosimy o kontaktowanie się z przedstawicielami komitetów organizacyjnych przez poniższe adresy:

XVIII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego

Sprawy związane z Konferencją SCR oraz zakwaterowaniem w Czarnej.

Sekretariat

Małgorzata Sosnowska
e–mail: scr11@prz.edu.pl
tel.: +48 (17) 865 12 25
fax: +48 (17) 854 29 10

XIII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania

Sprawy związane z KKIO.

Sekretariat

Paweł Madej

e-mail: Pawel.Madej@zie.pg.gda.pl

tel:(0-58) 347 29 81
(+48) 504 983 306
fax: (0-58) 348 60 24

Finanse

Obsługę finansową konferencji SCR oraz KKIO prowadzi Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Księgowość

Ewa Kowalewska
e–mail: ekowalewska@pti.gda.pl