Opłaty

Opłaty

Opłata podstawowa wynosi 1500 zł. Obejmuje ona:

  • wydruk jednego referatu i materiały konferencyjne SCR i KKIO,
  • zakwaterowanie w hotelu oraz posiłki,
  • uczestnictwo w obradach konferencji SCR lub równoległej KKIO,
  • uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Tabela opłat uczestnictwa
Opłata podstawowa
Kod Opcja Opis Kwota
1 PEŁNA 3 dni zakwaterowania, pełne wyżywienie, uczestnictwo w obradach, wydruk i wygłoszenie referatu, materiały konferencyjne 1500 zł
3 OSOBA TOWARZYSZĄCA 3 dni zakwaterowania, pełne wyżywienie, uczestnictwo w obradach (bez materiałów konferencyjnych) 1300 zł
4 REFERAT wydruk referatu 500 zł
Opłaty dodatkowe
Kod Opcja Opis Kwota
A JEDYNKA
Pokój jednoosobowy na czas konferencji
OPCJA NIEDOSTĘPNA
Wszystkie pokoje jednoosobowe zostały już zarezerwowane
+500 zł
B DODATKOWY REFERAT Opłata za wydruk więcej niż jednego referatu tego samego autora
+500 zł
za referat
Wpłat należy dokonywać na konto:
BZWBK
44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Oddział Pomorski
ul. Nike 1
80-299 Gdańsk
NIP: 522-000-20-38
W tytule przelewu należy wpisać:
Uczestnictwo w konferencji SCR 2011, Imię i Nazwisko (kody opłat)
lub
Uczestnictwo w konferencji KKIO 2011, Imię i Nazwisko (kody opłat)
W systemie obsługi referatów została udostępniona możliwość podania danych do wystawienia faktury oraz kompleksowego zgłoszenia przyjazdu (również dla osób towarzyszących).

Obsługę finansową konferencji SCR oraz KKIO prowadzi Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Księgowość – PTI o/Pomorski

Ewa Kowalewska
e–mail: ekowalewska@pti.gda.pl