Konferencja SCR 2011

XVIII Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego 2011

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Czarna w Czarnej Górnej k/Ustrzyk Dolnych, 12-15 września 2011 r.

Cele konferencji

  • Prezentacja bieżących prac prowadzonych w środowiskach akademickich i firmach informatycznych w zakresie systemów czasu rzeczywistego.
  • Wymiana doświadczeń, oczekiwań i możliwości współpracy pomiędzy użytkownikami systemów czasu rzeczywistego, a twórcami i firmami oferującymi oprogramowanie.

Organizatorzy

KIA PRz
Katedra Informatyki i Automatyki, Politechnika Rzeszowska
PTI o/Pomorski Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Pomorski
PG
Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi, Politechnika Gdańska
WAT
Instytut Teleinformatyki i Automatyki, Wojskowa Akademia Techniczna
PWr
Instytut Informatyki, Politechnika Wrocławska
PŚl
Instytut Informatyki, Politechnika Śląska
AGH
Katedra Automatyki, Akademia Górniczo–Hutnicza

Informacje organizacyjne

W 2011 r. Konferencja Systemy Czasu Rzeczywistego oraz Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania organizowane są wspólnie przez Politechnikę Rzeszowską (SCR), Politechnikę Gdańską (KKIO) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Pomorski.

Referaty

Zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane w WKŁ. Warunkiem publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Referat przyjęty do druku powinien być wygłoszony na konferencji. Referaty (max. 10 stron A4) należy nadsyłać elektronicznie jako plik .doc/.docx lub LaTeX w formacie dostępnym na stronie scr11.prz.edu.pl.

Zgłoszenie

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać poprzez stronę WWW konferencji – http://scr11.prz.edu.pl

Miejsce

Obrady konferencji SCR i KKIO odbywać się będą w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Czarna znajdującym się w Czarnej Górnej (gm. Czarna) k/Ustrzyk Dolnych (pow. bieszczadzki).

Koszt

Całkowity koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1500 zł. Obejmuje on materiały konferencyjne, hotel i posiłki.

Sekretariat

Małgorzata Sosnowska
W dniach od 30.07 do 28.08 sekretariat konferencji SCR będzie nieczynny z powodu przerwy urlopowej.

e–mail: scr11@prz.edu.pl
tel.: +48 (17) 865 12 25
fax: +48 (17) 854 29 10