Konferencja KKIO 2011

XIII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania

Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Czarna, 12–15 września 2011

KKIO 2010 Logo

Cele konferencji

Prezentacja bieżących prac naukowych oraz doświadczeń biznesowych w zakresie wykorzystania inżynierii oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych.
Stworzenie forum wymiany doświadczeń środowiska naukowego i biznesowego oraz wypracowanie rozwiązań dla współpracy obu środowisk w obszarze informatyki.

OrganizatorzyPTI Logo

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Pomorski

ZZTI PG Logo

Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi, Politechnika Gdańska

ETI Logo

Katedra Inżynierii Oprogramowania, Politechnika Gdańska

PRz Logo

Katedra Informatyki i Automatyki, Politechnika Rzeszowska

Informacje organizacyjne

Organizatorzy traktują minioną konferencje KKIO’2010 oraz KKIO’2011 jako jeden projekt. Obydwa wydarzenia poświęcone zostały temu samemu zakresowi tematycznemu: wykorzystaniu inżynierii oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych  i będą miały ten sam cel jakim jest wypracowanie rozwiązań dla współpracy informatycznych środowisk, biznesu i nauki. Ważne jest aby po zakończeniu projektu zaprezentować bieżący stan i perspektywy rozwoju tej współpracy. Konferencje organizowane będą wspólnie z konferencjami Systemy Czasu Rzeczywistego, podobnie jak w ubiegłych latach, co pozwoli na wypracowanie efektu synergii dla tych konferencji. Wiodącym organizatorem w 2010 r. była Politechnika Gdańska, a w 2011 r. Politechnika Rzeszowska.

Referaty

Zakwalifikowane referaty zostaną opublikowane w Pomorskim Wydawnictwie Naukowo-Technicznym. Warunkiem publikacji jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Referat przyjęty do druku powinien być wygłoszony na konferencji.

Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do wydania w Cybernetics and Systems (Lista Filadelfijska).

Referaty (max. 10 stron A4) należy nadsyłać elektronicznie jako plik .doc/.docx w formacie dostępnym na stronie http://kkio_scr11.prz.edu.pl.

Zgłoszenie

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać wysyłając przesłany tradycyjną pocztą formularz lub poprzez stronę WWW konferencji http://kkio_scr11.prz.edu.pl.

Miejsce

Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Czarna w Czarnej Górnej (pow. bieszczadzki).

Koszt

Całkowity koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1500 zł. Obejmuje on materiały konferencyjne, hotel i posiłki.

Komunikat

Komunikat o konferencji KKIO można pobrać tutaj.

Sekretariat

e-mail:Pawel.Madej@zie.pg.gda.pl

tel:(0-58) 347 29 81, (+48) 662 432 085
fax: (0-58) 348 60 24