Zgłoszenie uczestnictwa

Osoby chętne do wzięcia udziału w Konferencji SCR lub KKIO 2011, a nie będące autorami lub współautorami referatów wygłaszanych na konferencjach mogą zgłosić swój udział poprzez założenie konta w systemie obsługi referatów SCR lub KKIO (linki poniżej) i wypełnienie formularza zgłoszenia przyjazdu.
Osoby będące współautorami artykułów i osoby towarzyszące autorów/współautorów mogą być zgłaszane na koncie autora referatu (system dopuszcza zgłoszenia wielu uczestników z jednego konta).