Tematyka

Tematyka

Zastosowanie inżynierii oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych stanowi wiodącą tematykę konferencji, co nie wyklucza prezentacji innych prac, ważnych dla inżynierii oprogramowania. Nadsyłane na konferencję prace pragniemy podzielić według następujących grup tematycznych:

  • Integracja architektur przedsiębiorstw i systemów informatycznych
  • Środowiska i technologie informatyczne w procesach integracji systemów informatycznych
  • Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi w procesach integracji systemów informatycznych
  • Optymalizacja systemów/technologii informatycznych dla potrzeb ich integracji
  • Naukowe i biznesowe aspekty inżynierii oprogramowania