Terminarz

Terminarz

2011 rok
15 maja wstępne zgłoszenie uczestnictwa
15 maja nadesłanie referatu
15 czerwca informacja o przyjęciu referatu
30 czerwca nadesłanie ostatecznej wersji referatu
30 czerwca wniesienie opłaty konferencyjnej
5 września szczegółowy program konferencji
12–15 września konferencja KKIO 2011