Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

  1. Artur Ziółkowski (Politechnika Gdańska)

Członkowie:

  1. Grzegorz Borowski (PTI Oddział Pomorski)
  2. Wojciech Kiedrowski (PTI Oddział Pomorski)
  3. Mirosław Kowalewski (PTI Oddział Pomorski)
  4. Paweł Madej (Politechnika Gdańska)
  5. Sławomir Samolej (Politechnika Rzeszowska)