Szablon referatu

Dostępne będą dwa szablony do przygotowania referatu – szablon Word (*.doc/*.docx) oraz szablon LaTeX.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstu referatów są opisane w szablonach.

Prosimy o przesyłanie referatów napisanych w języku polskim. Prace przesyłane  do recenzji powinny być w formatach *.doc lub *.pdf.

Ostateczne wersje referatów do wydrukowania materiałów konferencyjnych prosimy nadsyłać w formatach *.doc lub w postaci archiwum *.zip/*.tar.gz zawierającego dokument LaTeX wraz z rysunkami i dodatkowymi plikami wymaganymi do efektywnego składu.

W przypadku problemów typu Internal Server Error 500 i podobnych, podczas pobrania szablonu referatu prosimy o kontakt mailowy.