Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny

  1. Hanna MAZUR (Politechnika Wrocławska)
  2. Jan SADOLEWSKI (Politechnika Rzeszowska)
  3. Sławomir SAMOLEJ (Politechnika Rzeszowska) – przewodniczący
  4. Małgorzata SOSNOWSKA (Politechnika Rzeszowska)
  5. Paweł HYDZIK (Politechnika Rzeszowska)