Instrukcja zgłaszania referatów

Aby przesłać referat do systemu obsługi konferencji należy:

 1. Przejść do systemu obsługi konferencji wybierając odnośnik „Referaty” z lewego menu.
 2. Utworzyć konto użytkownika wybierając odnośnik „Rejestracja”.
 3. Wypełnić pojawiający się formularz.
 4. Zwrócić uwagę na pola formularza „Login” i „Hasło”. Pola te będą identyfikowały użytkownika w systemie przyjmowania referatów.
 5. Po wypełnieniu formularza wybrać przycisk „Wyślij”, co spowoduje utworzenie konta użytkownika.
 6. Po pomyślnym utworzeniu konta powrócić na stronę rejestracji referatów za pomocą odnośnika „Powrót na stronę logowania".
 7. Korzystając z podanych w formularzu „Loginu” i „Hasła” zalogować się do podsystemu zgłaszania/sprawdzania referatów.
 8. W pierwszej kolejności należy zgłosić referat klikając „Zgłoszenie nowego referatu” a następnie podając tytuł, autorów, słowa kluczowe i streszczenie zatwierdzając dane przyciskiem „Dodaj”.
 9. Po zgłoszeniu referatu pojawia się on w panelu referatów i możliwe staje się przesłanie pliku referatu do systemu przez wybranie przycisku „Pliki referatu”.
 10. Możliwa jest modyfikacja informacji o referacie (przycisk „Modyfikacja referatu”), aktualizacja pliku referatu (ponowne wybranie przycisku „Plik referatu”) oraz usunięcie referatu.
 11. W systemie wyświetlany jest status referatu jako:
 • zgłoszony - przesłana została tylko nazwa referatu, autorzy oraz pliki, które potraktowano jako tymczasowe,
 • gotowy do recenzji - podczas przesyłania pliku została zaznaczona opcja gotowy do recenzji, wyrażająca zgodę (gotowość) na przydzielenie referatu recenzentom (nadal można nadsyłać nowsze wersje pliku),
 • w recenzji - referat skierowano do recenzentów, wystawione recenzje są automatycznie widoczne w systemie,
 • przyjęty - referat został przyjęty do wygłoszenia na konferencji (w formie wystąpienia lub plakatu),
 • odrzucony - referat nie został przyjęty do wygłoszenia,
 • wycofany - referat wycofany na prośbę autorów.