Terminarz

Terminarz

 
2011 rok
15 lutego wstępne zgłoszenie uczestnictwa
31 marca nadesłanie referatu
15 maja informacja o przyjęciu referatu
30 maja nadesłanie ostatecznej wersji referatu
30 czerwca wniesienie opłaty konferencyjnej
12 lipca zgłoszenie przyjazdu dla osób niebędących autorami referatów
31 lipca wniesienie opłaty konferencyjnej dla osób niebędących autorami referatów
5 września szczegółowy program konferencji
12–15 września konferencja SCR 2011