Komitet Programowy

Komitet Programowy SCR 2011

Przewodniczący
 1. Leszek TRYBUS (Politechnika Rzeszowska)
Zastępcy Przewodniczącego
 1. Zbigniew HUZAR (Politechnika Wrocławska)
 2. Andrzej KWIECIEŃ (Politechnika Śląska)
Członkowie
 1. Tomasz BABCZYŃSKI (Politechnika Wrocławska)
 2. Zbigniew BANASZAK (Politechnika Koszalińska)
 3. Włodzimierz DĄBROWSKI (Politechnika Warszawska)
 4. Zbigniew FRYŹLEWICZ (Politechnika Wrocławska)
 5. Piotr GAJ (Politechnika Śląska)
 6. Janusz GÓRSKI (Politechnika Gdańska)
 7. Wojciech GREGA (Akademia Górniczo–Hutnicza)
 8. Jerzy JÓZEFCZYK (Politechnika Wrocławska)
 9. Józef KORBICZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 10. Jan Maciej KOŚCIELNY (Politechnika Warszawska)
 11. Stanisław KOZIELSKI (Politechnika Śląska)
 12. Włodzimierz KWIATKOWSKI (Wojsk. Akademia Techniczna)
 13. Krzysztof LIDERMAN (Wojskowa Akademia Techniczna)
 14. Zygmunt MAZUR (Politechnika Wrocławska)
 15. Jerzy NAWROCKI (Politechnika Poznańska)
 16. Cezary ORŁOWSKI (Politechnika Gdańska)
 17. Tadeusz PANKOWSKI (Politechnika Poznańska)
 18. Krzysztof SACHA (Politechnika Warszawska)
 19. Sławomir SAMOLEJ (Politechnika Rzeszowska)
 20. Czesław SMUTNICKI (Politechnika Wrocławska)
 21. Andrzej STASIAK (Wojskowa Akademia Techniczna)
 22. Tomasz SZMUC (Akademia Górniczo–Hutnicza)
 23. Marcin SZPYRKA (Akademia Górniczo–Hutnicza)
 24. Ryszard TADEUSIEWICZ (Akademia Górniczo–Hutnicza)
 25. Andrzej TURNAU (Akademia Górniczo–Hutnicza)
 26. Cezary ZIELIŃSKI (Politechnika Warszawska)
 27. Zbigniew ZIELIŃSKI (Wojskowa Akademia Techniczna)
 28. Henryk ZYGMUNT (Wyższa Szkoła Biznesu)
 29. Zdzisław ŻURAKOWSKI