Instrukcja dla Recenzentów

Załączona instrukcja prezentuje sposób wykonywania recenzji w systemie obsługi referatów.