Tematyka

Tematyka SCR 2011

  1. Modelowanie, specyfikacja i analiza systemów czasu rzeczywistego
  2. Projektowanie systemów czasu rzeczywistego i środowisk wykonawczych
  3. Testowanie, diagnozowanie, ocena jakości systemów czasu rzeczywistego
  4. Bezpieczeństwo funkcjonalne, zabezpieczenia, tolerowanie uszkodzeń
  5. Rozproszone systemy czasu rzeczywistego, sieci mikrokomputerowe i sensoryczne, redundancja
  6. Mechanizmy czasu rzeczywistego w aplikacjach wbudowanych w sprzęt (FPGA)
  7. Zastosowania systemów czasu rzeczywistego w automatyce, robotyce, transporcie, lotnictwie itd.
  8. Integracja systemów czasu rzeczywistego z bieżącym zarządzaniem produkcją i aplikacjami IT
  9. Oprogramowanie urządzeń i systemów czasu rzeczywistego
  10. Przetwarzanie obrazów w czasie rzeczywistym